Platon (427 – 347 fvt)

Denne videoen handler strengt tatt om Sokrates, men siden pensumtekstene om Platon er så relatert til Sokrates, tenkte jeg den passet likevel:

Denne videoen er ganske generell, og gir et overblikk over Platons tanker:

Denne tar for seg hulelignelsen spesielt: